Amalga oshirilgan bitimlar soni

Bir kunda

0

0 UZS

Bir oyda

15 019

22 990 745 947,76 UZS

Bir yilda

278 366

412 560 851 410,6 UZS

Ofertalar soni

Bir yilda

1 689 407

166 213 058 373 776,9 UZS

Bir oyda

101 917

1 236 944 238 805,03 UZS

Bir kunda

2 672

52 601 319 075,06 UZS