Amalga oshirilgan bitimlar soni

Bir kunda

0

0 UZS

Bir oyda

0

7 163 833 983,82 UZS

Bir yilda

0

20 702 449 043,01 UZS

Ofertalar soni

Bir kunda

83

599 253 800 UZS

Bir oyda

120 703

1 028 278 625 121 UZS

Bir yilda

396 005

32 639 284 464 478,17 UZS