Amalga oshirilgan bitimlar soni

Bir kunda

0

0 UZS

Bir oyda

10 453

15 980 892 280 UZS

Bir yilda

341 897

506 932 756 857,36 UZS

Ofertalar soni

Bir yilda

2 162 961

187 696 305 374 782,86 UZS

Bir oyda

88 888

1 024 707 573 399,08 UZS

Bir kunda

337

1 927 106 190 UZS