Budjet buyurtmachilari elektron do'koni

Amalga oshirilgan bitimlar soni

Bir kunda

0

127 508 792,24 UZS

Bir oyda

0

520 514 806,65 UZS

Bir yilda

0

520 514 806,65 UZS

Ofertalar soni

Bir kunda

562

4 953 076 712 UZS

Bir oyda

57 333

403 876 909 261,29 UZS

Bir yilda

57 333

403 876 909 261,29 UZS