Amalga oshirilgan bitimlar soni

Bir kunda

0

0 UZS

Bir oyda

24 830

39 949 822 095,16 UZS

Bir yilda

211 989

307 711 745 442,59 UZS

Ofertalar soni

Bir yilda

0

0 UZS

Bir oyda

0

0 UZS

Bir kunda

0

0 UZS