Amalga oshirilgan bitimlar soni

Bir kunda

7

4 798 738 UZS

Bir oyda

38 794

53 390 754 169,77 UZS

Bir yilda

135 286

191 086 661 919,57 UZS

Ofertalar soni

Bir yilda

0

0 UZS

Bir oyda

0

0 UZS

Bir kunda

0

0 UZS