Budjet buyurtmachilari elektron do'koni

Amalga oshirilgan bitimlar soni

Bir kunda

0

4 336 233 UZS

Bir oyda

0

9 240 344 676,54 UZS

Bir yilda

0

36 506 163 002,56 UZS

Ofertalar soni

Bir kunda

4 960

31 214 616 964 UZS

Bir oyda

59 946

416 917 260 809 UZS

Bir yilda

250 991

16 047 357 427 047 UZS