Budjet buyurtmachilari elektron do'koni

Amalga oshirilgan bitimlar soni

Bir kunda

0

1 083 875 461,48 UZS

Bir oyda

0

11 279 907 612,77 UZS

Bir yilda

0

70 691 745 915,35 UZS

Ofertalar soni

Bir kunda

5 651

32 654 656 581 UZS

Bir oyda

77 065

548 025 348 659 UZS

Bir yilda

501 114

18 402 464 671 018 UZS